Køber du online kan du være ude for at det maleri du køber, er på udstilling. Er det tilfældet sørger jeg for at få det hentet hjem hurtigst muligt og afsende det til dig. Her tager jeg kontakt til dig, så vi kan aftale hvad der passer dig bedst mht levering.

Fortrydelsesret er 14 dage, dog skal kunstværket eller plakaten være intakt. Går et maleri eller en plakat i stykker under forsendelsen, er det mit ansvar og jeg sørger for at du får dine penge retur, når kunstværket er tilbageleveret og hvis det drejer sig om en plakat, så sender jeg dig selvfølgelig en ny.

HANDELSBETINGELSER

Læs her

Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon, hvis du ikke kan få det til at fungere. Ring 20275141 eller skriv på lerfeldtbjerker@me.com

Information

Galleri

Butik 1